Ολοκληρωμένες Λογιστικές Υπηρεσίες

εξασφαλίζουμε την έγκυρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Το λογιστικό μας γραφείο στηρίζει δυναμικά τους ιδιώτες παρέχοντας τους αξιόπιστες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Το πρώτο μας μέλημα είναι να είμαστε δίπλα στην επιχείρηση βοηθώντας την άμεσα και αποτελεσματικά.

Alpha Dynamics Cloud Account Services, όλα πλέον γίνονται OnLine

Απλό, εύχρηστο, λειτουργικό, ιδανικό για ιδιώτες κι επιχειρήσεις!
Ο κάθε πελάτης μας μπορεί πλέον να έχει πάντα δίπλα του, ένα Online λογιστήριο.

Σχέσεις Εμπιστοσύνης

Η Alpha Dynamics είναι η μόνη εταιρεία που μπορεί να προικίσει και τη δική σας επιχείρηση με πλήρεις υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης θέτοντας στη διάθεσή σας.

Πάντα με τη δική σας συνεργασία, ένα έμπειρο και εξειδικευμένο στέλεχος της αγοράς που μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις του ρόλου του και στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Λογιστές υπάρχουν πολλοί, αν σας ενδιαφέρει η ουσία,

ελάτε στους ειδικούς !

Λογιστικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σχεδιασμένα αποκλειστικά για εσάς

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

 • Σύνταξη και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9
 • Τροποποιητικές Δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9
 • Υποβολή Αίτησης Α21 Οικογενειακού Επιδόματος
 • Υποβολή Αίτησης Θέρμανσης
 • Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας
 • Έκδοση Τελών Κυκλοφορίας
 • Υποβολή Αιτήσεων Ρύθμισης Οφειλών
 • Διεκπεραίωση Γραφειοκρατικών Εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Μισθωτήρια Συμβόλαια κάθε Είδους
 • Ιδιωτικά Συμφωνητικά κάθε Είδους
 • Συμβουλές σε Θέματα Τεκμηρίων Διαβίωσης
 • Διαδικασίες για Αποφυγή Διπλής Φορολόγησης
 • Φορολογικός Εκπρόσωπος

Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Κάθε πρόσωπο οφείλει να τηρεί βιβλία και αρχεία για όλες τις φορολογητεές παραδόσεις αγαθών

Τήρηση Βιβλίων

 • Τήρηση Απλογραφικών Βιβλίων
 • Τήρηση Διπλογραφικών Βιβλίων
 • Υποβολή Προσωρινών και Οριστικής ΦΜΥ
 • Υποβολή Δήλωσης ΦΠΑ Ηλεκτρονικά
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις Εταιρειών
 • Βελτίωσης Χρηματοοικονομικών Μεγεθών
 • Ελαχιστοποίηση Φόρων
 • Έναρξη Εργασιών Επιχείρησης
 • Διακοπή Εργασιών Επιχείρησης
 • Δήλωση Φόρου Εισοδήματος
 • Σύνταξη Ταμειακών Ροών
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Διαχείριση Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών

Μισθοδοσία

 • Έκδοση Μισθοδοσίας
 • Μηνιαίες Μισθοδοτικές Καταστάσεις
 • Αναλυτικές Ατομικές Αποδείξεις Αποδοχών
 • Ανάλυση Κόστους Μισθοδοσίας ανά Κατηγορία
 • Πληροφοριακές Καταστάσεις στην Επιθεώρηση Εργασίας
 • Έντυπο Απόδοσης Φόρου Αποζημίωσης
 • Συλλογικές Συμβάσεις
 • Έκδοση Βεβαιώσεων Αποδοχών
 • Προσωρινές και Οριστικές Δηλώσεις ΦΜΥ