Δημιουργούμε Κλίμα Εμπιστοσύνης

Η στελέχωση του τμήματος δημοσίων σχέσεων & επικοινωνίας της Alpha Dynamics διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες που μπορούν να σας συμβουλεύσουν και να αναλάβουν τον στρατηγικό σχεδιασμό χτίζοντας υπεύθυνα την συνεργασία μεταξύ της επιχείρησής σας και του ευρύτερου κοινού.

Η απεριόριστη δύναμη

Στον εμπορικό, βιομηχανικό και τον επιχειρηματικό τομέα έχει αναπτυχθεί ένα ευρύτατο πλέγμα δραστηριοτήτων που δεν καλύπτει μόνο τα εθνικά όρια, αλλά και εκτείνεται πολύ πέρα από αυτά σε επίπεδο παγκόσμιο και πολυεθνικό.

Οι δημόσιες σχέσεις είναι ένα στρατηγικό σύστημα επικοινωνίας, απαραίτητο σε κάθε επιχείρηση, οργανισμό, κυβερνητικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς δημόσιας διοίκησης.

Η στρατηγική των δημοσίων σχέσεων αποτελείται από:

1. Έρευνα
2. Ανάλυση
3. Σχεδιασμό
4. Δράση

Βασικά εργαλεία των δημοσίων σχέσεων

Έρευνα Αγοράς

Η Έρευνα Αγοράς αποτελεί τη συστηματική συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών από τις κατάλληλες ομάδες πληθυσμού με στόχο να βοηθήσει την επιχείρηση.

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Η συμπεριφορά καταναλωτή είναι η μελέτη για το πώς, πού, πότε και γιατί αγοράζουν ή δεν αγοράζουν οι άνθρωποι ένα προϊόν. Συνδυάζει στοιχεία από την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την κοινωνική ανθρωπολογία και τα οικονομικά.

Προώθηση Πωλήσεων

Η προώθηση πωλήσεων συνίσταται σε ενέργειες που αφορούν την αύξηση των πωλήσεων. Τέτοιου είδους ενέργειες έχουν ως σκοπό να τονώσουν την ζήτηση ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης είναι τα μέσα διακινήσεως ιδεών και πληροφόρησης σε ευρύτατο κοινό.

Δελτία Τύπου

Ένα άψογο δελτίο Τύπου μπορεί να βοηθήσει στην εικόνα της επιχείρησής σας προς τα έξω.

Δημόσιες Σχέσεις

βελτιώνουν την εικόνα του προϊόντος, παράγουν έργο στην πράξη κάνοντας την επιχείρηση ξεχωριστή.