Χρηματοδοτικές Υπηρεσίες

Η ανεξαρτησία είναι βασική αρχή στις επενδυτικές επιλογές και αποφάσεις μας. Μας δίνει την δυνατότητα να επιλέγουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των καλύτερων επενδυτικών οίκων παγκοσμίως αφού μοναδικός γνώμονας για την επιλογή μας είναι η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.

Βασική αρχή μας

Οι συνεργασίες μας με μεγάλους χρηματοοικονομικούς οίκους τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, η παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών τους με τους ευνοϊκότερους για τους επενδυτές όρους, αλλά και η άμεση πρόσβαση στις αγορές του εξωτερικού και στις μεγαλύτερες τράπεζες πληροφοριών, τροφοδοτούν τον επενδυτή με τα σημαντικότερα εργαλεία για να επιλέξει τις αποδοτικότερες επενδύσεις.

Βασική αρχή μας είναι ότι ο κάθε πελάτης είναι μοναδικός και αξίζει προσωπική εξυπηρέτηση. Πάντα λοιπόν αφιερώνουμε όλο τον απαραίτητο χρόνο για την κατανόηση του επενδυτικού ορίζοντα, των επενδυτικών προσδοκιών και την διάθεση ανάληψης κινδύνου των πελατών μας.

Στην συνέχεια ενημερώνουμε συχνά τους πελάτες μας για τις επενδυτικές μας επιλογές και την απόδοση των χαρτοφυλακίων τους. Προσπαθούμε επίσης να έχουμε συχνά προσωπικές συναντήσεις με όλους τους πελάτες μας.

Η Alpha Dynamics, δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των καλύτερων χρηματοδοτικών υπηρεσιών

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

  • Αποτιμήσεις
  • Due Diligence

Χρηματοδοτήσεις

  • Μεγάλων Έργων
  • Οικονομικός Σχεδιασμός

Εταιρική Χρηματοδότηση

  • Αναδιάρθρωση Χρεών
  • Στρατηγική & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Σύνταξη Καταστάσεων

  • Σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ

Διοικητική Πληροφόρηση

  • Κοστολόγηση & Εφαρμογή
  • Κατάρτιση Προϋπολογισμού