Πλήρεις Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων

Διαθέτουμε εξειδικευμένα τμήματα Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, Τεχνικής Κάλυψης, Ασφαλειών και Νομικής Προστασίας, και τα στελέχη της ενημερώνονται διαρκώς για όλες τις εξελίξεις σε θέματα νομικά και νομοθετικά, εγκυκλίους, ασφαλιστικά και επενδυτικά.

Βασική αρχή μας

Αναλαμβάνουμε την εποπτεία του κτιρίου σας που σημαίνει καλύτερη συντήρηση, πρόληψη ζημιών και οικονομικότερη λειτουργία. Σας συστήνουμε και υποστηρίζουμε τα τεχνικά προβλήματα της πολυκατοικίας σας με τους καλύτερους τεχνίτες χωρίς να σας τους επιβάλλουμε.

Επίσης, τηρούμε πλήρες αρχείο τεχνικών στοιχείων του κτιρίου με ακριβή ιστορικό που σημαίνει λεπτομερής παρακολούθηση των τεχνικών εργασιών που εκτελούνται για ολοκληρωμένο έλεγχο. Επομένως, είστε σε θέση να γνωρίζετε πότε και για ποιο λόγο επισκευάστηκε κάθε σύστημα και εγκατάσταση του κτιρίου.

Ακόμη, διαθέτουμε οργανωμένο κέντρο εξυπηρέτησης (Help Desk) που απαντά και διεκπεραιώνει γρήγορα και αξιόπιστα τα αιτήματα των ενοίκων.

Όλα αυτά εξασφαλίζουν την διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στην οικονομική διαχείριση της πολυκατοικίας που για την Οργάνωση είναι βασική προτεραιότητα για την καλύτερη οικονομική διαχείριση.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την διαχείριση και κατά συνέπεια την υποστήριξη του κτιρίου σας, παρέχοντας κάθε υπηρεσία που μπορεί να χρειαστείτε για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του.

Διαχειρίσεις Κτιρίων

Διαχείριση κάθε είδους ακινήτου. Από πολυκατοικία έως εμπορικό κέντρο.

Έκδοση Κοινοχρήστων

Πλήρεις υπηρεσίες διαχείρισης και έκδοσης κοινοχρήστων.

Πακέτο Υπηρεσιών

Πρόγραμμα πολλαπλών εργασιών προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.

Τεχνικές Εργασίες

Κάθε είδους εργασίες συντήρησης και επισκευών του κτιρίου.

Καθαρισμός Κτηρίων

Καθαρισμός κάθε είδους κτιρίου με μόνιμο και ασφαλισμένο προσωπικό.

Καυστήρες Συντηρηση

Συντήρηση, έλεγχος , επισκευή καυστήρων πετρελαίου και φυσικού αερίου.