Υπηρεσίες Social Media Marketing

Στοχεύστε και ελάτε σε επαφή με τους πελάτες σας μέσω πολλαπλών υπηρεσιών για να αυξήσετε την απόδοση των επενδύσεων σας. Η θεωρία είναι καλή, αλλά η πράξη καλύτερη! Και αυτή δεν είναι άλλη από την εφαρμογή της Alpha Dynamics.

ένα σχέδιο marketing για την απόλυτη λύση

Είναι σημαντικό να υπάρχει στρατηγική μάρκετινγκ για να δημιουργείτε πάντα αξιομνημόνευτες εμπειρίες στους καταναλωτές σας.

Στοχεύουμε στους βασικούς πελάτες σας και διερευνούμε τους καλύτερους τρόπους προσέγγισης, αναλύοντας την αγορά, το σκοπό της εταιρίας, την τοποθέτηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας στην αγορά, και σας προτείνουμε στρατηγικές επικοινωνίας.

Δημιουργούμε ένα πλάνο δράσης και αναλαμβάνουμε τη διαχείριση των προμηθευτών, του προϋπολογισμού και των προθεσμιών, σχεδιάζοντας ένα Marketing Plan, όπου η στρατηγική γίνεται πράξη και σας προτείνουμε τις κατάλληλες τακτικές για να προσεγγίσετε την αγορά.

Full Service Μάρκετινγκ

Απευθυνθείτε σε κοινό σε ολόκληρο τον ψηφιακό κόσμο μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου και αυξήστε την απόδοση των χρημάτων που δαπανάτε για το ψηφιακό μάρκετινγκ.

Στρατηγική Συμβουλευτική

Επιτύχετε μετρήσιμα αποτελέσματα από τις ενέργειες μάρκετινγκ σε κάθε τομέα της επιχείρησής σας, αξιοποιώντας την τριακονταετή τεχνογνωσία της Alpha Dynamics σε στρατηγικές που βασίζονται στα δεδομένα.

Μοντελοποίηση και Aνάλυση

Χρησιμοποιώντας την κορυφαία βάση δεδομένων στον κλάδο, η Alpha Dynamics εφαρμόζει καινοτόμες τεχνικές και εργαλεία για την ανάπτυξη αποτελεσματικών προϊόντων, υπηρεσιών και σχεδίων δράσης.

Εμπλουτισμός Δεδομένων

Η ικανότητα της Alpha Dynamics εστιάζει σε συγκεκριμένα δεδομένα σας και επιτρέπει να στοχεύετε στο καταναλωτικό ή το επιχειρηματικό κοινό σας με ακρίβεια.

Διαχείριση Πελατών

Αποκτήστε ουσιαστική εικόνα των πελατών σας και στείλτε το σωστό μήνυμα στο σωστό αγοραστή για περισσότερο επικερδείς εκστρατείες μάρκετινγκ.

Προφίλ των Πελατών

Δημιουργήστε προγράμματα μάρκετινγκ υψηλών επιδόσεων κατανοώντας βαθύτερα τις απόψεις, τη στάση και τις συμπεριφορές των καταναλωτών.

Μάρκετινγκ μέσω e-mail

Στείλτε στοχευμένα μηνύματα e-mail για να αναπτύξετε πιο μακροχρόνιες και επικερδείς σχέσεις με τους πελάτες σας.